1. ZÁKON O OBCÍCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
2. EVIDENCE OBYVTEL, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POHŘEBNICTVÍ
3. VEŘEJNÉ FINANCE, DOTACE, MAJETEK OBCE
4. KONTROLNÍ ŘÁD
5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK
6. ZÁKONÍK PRÁCE
7. SPRÁVNÍ ŘÁD

8. STAVEBNÍ ZÁKON
9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
10. OBLAST DOPRAVY
11. ŠKOLSTVÍ
12. SOCIÁLNÍ OBLAST
13. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Opakování