Škola místních samospráv je realizována v rámci projektu „Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 - 21“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271, který je spolufinancován z EU.